Microsoft Lumia 550 - Pentru siguranța dvs.

background image

Pentru siguranța dvs.

Citiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi periculoasă sau

poate încălca legislația și reglementările locale.

OPRIȚI ÎN ZONE CU RESTRICȚII
Opriți aparatul dacă folosirea telefoanelor mobile este interzisă sau dacă aceasta poate

provoca interferențe sau pericole, de exemplu, în avioane, în spitale sau în apropierea

dispozitivelor medicale sau în apropierea zonelor cu carburanți, substanțe chimice sau cu

pericol de explozie. Respectați toate instrucțiunile din zonele cu restricție.

SIGURANȚA CIRCULAȚIEI - ÎNAINTE DE TOATE
Respectați toate legile locale. Păstrați-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce

conduceți un autovehicul. Prima grijă a dvs. în timp ce conduceți un autovehicul trebuie

să fie siguranța circulației.

INTERFERENȚE
Toate aparatele wireless pot intra în interferență, ceea ce le-ar putea afecta

performanțele.
SERVICE CALIFICAT
Instalarea și repararea acestui produs este permisă numai personalului calificat.
ACUMULATOARE, ÎNCĂRCĂTOARE ȘI ALTE ACCESORII
Folosiți numai acumulatoare, încărcătoare și alte accesorii omologate de Microsoft

Mobile pentru a fi utilizate cu acest aparat. Încărcătoarele terțelor părți care respectă

cerințele USB aplicabile și care se pot conecta la conectorul USB al dispozitivului, pot fi

compatibile. Nu conectați între ele produse incompatibile.

PĂSTRAȚI APARATUL ÎN STARE USCATĂ
Aparatul nu rezistă la apă. Feriți aparatul de umiditate.
COMPONENTE DIN STICLĂ
Capacul aparatului este realizat din sticlă. Aceasta se poate sparge dacă aparatul este

scăpat pe o suprafață dură sau intră într-un impact puternic. În cazul în care sticla se

sparge, nu atingeți componentele din sticlă ale aparatului și nu încercați să îndepărtați

fragmentele de pe aparat. Nu utilizați aparatul până când sticla nu este înlocuită de către

personalul specializat.

PROTEJAȚI-VĂ AUZUL
Pentru a împiedica apariția problemelor de auz, evitați audițiile îndelungate la volume

mari. Fiți precaut când țineți dispozitivul la ureche atunci când utilizați difuzorul.

© 2016 Microsoft Mobile. Toate drepturile rezervate.

5