Pomocník služby Microsoft Lumia 550

background image

Používateľská príručka

Lumia s operačným systémom

Windows 10 Mobile

1.1. Vydanie SK

background image

O tejto používateľskej príručke

Táto príručka je používateľská príručka verzie vášho softvéru.

Dôležité: Pred použitím si prečítajte dôležité informácie o bezpečnom používaní

zariadenia a batérie v častiach Pre vašu bezpečnosť a Informácie o výrobku

a bezpečnostné informácie v tlačenej používateľskej príručke zariadenia alebo priamo v

zariadení, prípadne na www.microsoft.com/mobile/support. Ak chcete zistiť, ako

začať s novým zariadením, prečítajte si tlačenú používateľskú príručku.

Používateľské pokyny on-line, videá, doplňujúce informácie a pomoc pri riešení problémov

nájdete na stránke support.microsoft.com, kde si prezrite pokyny pre telefóny so systémom

Windows.
Môžete si skontrolovať aj podporné videá na stránke www.youtube.com/lumiasupport.
Okrem toho váš telefón obsahuje používateľskú príručku, ktorá je v prípade potreby

kedykoľvek k dispozícii. Ak chcete nájsť odpovede na svoje otázky a získať užitočné tipy,

ťuknite na položku Lumia Pomocník+tipy. Ak ste nový používateľ telefónu Lumia, pozrite

si časť pre nových používateľov.
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft nájdete na stránke aka.ms/

privacy.

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

2