Microsoft Lumia 550 - Čítanie e-mailu

background image

Čítanie e-mailu
Ak očakávate dôležité správy, nemusíte na ne čakať len za stolom v práci. Pomocou telefónu

môžete čítať svoje e-maily.
Na domovskej obrazovke uvidíte, keď vám príde nový e-mail.
1. Ťuknite na položku Outlook Pošta.

2. V priečinku prijatých správ ťuknite na e-mail. Neprečítaný e-mail je označený inou farbou.

Tip: Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, položte dva prsty na displej

a posúvajte ich k sebe alebo od seba.

Tip: Ak e-mail obsahuje webovú adresu, ťuknutím na ňu prejdete na príslušnú webovú

stránku.

Čítanie e-mailu v konverzácii

V priečinku prijatých správ ťuknite na konverzáciu, ktorá e-mail obsahuje, a ťuknite na e-mail.

Konverzácia s neprečítaným e-mailom je označená inou farbou.
Uloženie prílohy

Otvorte e-mail a ťuknite na prílohu, napríklad fotografiu. Príloha sa tým stiahne do telefónu.

Ťuknite na prílohu a podržte na nej prst. Potom ťuknite na položku Uložiť. Nie všetky formáty

súborov je možné uložiť.

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

85

background image

Kopírovanie prepojenia

Otvorte e-mail, ťuknite na webové prepojenie, podržte na ňom prst a potom ťuknite na

položku kopírovať odkaz.