Microsoft Lumia 550 - Odstránenie e-mailu

background image

Odstránenie e-mailu
Keď je vaša e-mailová schránka preplnená, vymažte niektoré e-maily a uvoľnite si priestor v

telefóne.
1. V poštovej schránke ťuknite naľavo od e-mailov, ktoré chcete odstrániť.

2. Ťuknite na príslušné začiarkavacie políčka, ktoré sa zobrazujú vedľa e-mailov, a ťuknite na

položku .
Všetky vybrané e-maily sa odstránia. V závislosti od e-mailového konta možno e-maily

odstrániť aj z poštového servera.
Odstránenie jedného e-mailu

Otvorte e-mail, ťuknite na položku .