Microsoft Lumia 550 - Pridanie poštovej schránky Exchange do telefónu

background image

Pridanie poštovej schránky Exchange do telefónu
Nepotrebujete počítač, aby ste získali prístup k pracovným e-mailom, ku kontaktom a

kalendáru. Dôležitý obsah môžete synchronizovať medzi telefónom a serverom Microsoft

Exchange.
Program Exchange možno nastaviť, len ak má vaša spoločnosť server Microsoft Exchange.

Okrem toho musí administrátor IT vo vašej spoločnosti aktivovať pre vaše konto technológiu

Microsoft Exchange.
Pred spustením nastavovania musíte mať tieto informácie:
• podnikovú e-mailovú adresu,
• názov servera Exchange (obráťte sa na oddelenie IT vašej spoločnosti),
• názov sieťovej domény (obráťte sa na oddelenie IT vašej spoločnosti),
• kancelárske sieťové heslo.
V závislosti od konfigurácie servera Exchange môže byť počas nastavovania potrebné zadať

ďalšie informácie. Ak nepoznáte správne informácie, obráťte sa na oddelenie IT vašej

spoločnosti.
1. Ťuknite na položku Outlook Pošta.

2. Ťuknite na položky > Kontá > Pridať konto > Exchange.

3. Napíšte svoju e-mailovú adresu a heslo v programe Exchange a ťuknite na položku

Prihlásenie.
Ak chcete určiť, ktorý obsah má telefón synchronizovať so serverom a ako často, zmeňte

nastavenia konta Exchange.

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

83