Microsoft Lumia 550 - Odpovedanie na hovor formou SMS správy

background image

Odpovedanie na hovor formou SMS správy
Ak práve nemôžete hovoriť, dá sa odpovedať volajúcemu formou SMS správy.
1. Keď vám niekto zavolá, ťuknite na položku Odpove cez SMS.

2. Ťuknite na jednu z dopredu napísaných správ alebo ťuknite na položku Napísať

správu... a napíšte správu.
Zapnutie alebo vypnutie textovej odpovede

Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku Všetky

nastavenia > Systém > Telefón a prepnite položku Odpovedanie cez SMS na možnosť

Zapnuté alebo Vypnuté .
Úprava vopred pripravenej SMS správy

Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku Všetky

nastavenia > Systém > Telefón > Upraviť odpovede a upravte vybratú odpoveď.