Microsoft Lumia 550 - Presmerovanie hovorov do iného telefónu

background image

Presmerovanie hovorov do iného telefónu
Ak viete, že nemôžete prijímať hovory, môžete prichádzajúce hovory presmerovať na iné

telefónne číslo.
Informácie o dostupnosti tejto funkcie získate od poskytovateľa sieťových služieb.

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

69

background image

1. Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku Všetky

nastavenia > Doplnky > Sieťové služby.

2. Ak máte telefón, ktorý podporuje dve SIM karty, ťuknite na položku SIM 1 alebo SIM 2.

Niektoré telefóny nepodporujú dve SIM karty. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. Zmeňte nastavenia v ponuke Presmerovanie hovoru.
Podľa toho, aký máte telefón, si možno budete môcť vybrať samostatné nastavenie pre

odlišné situácie, napríklad keď nemôžete prijať hovor alebo práve voláte.

Tip: Ak chcete zistiť, či sa používa funkcia presmerovania hovoru, nájdite ikonu

v hornej časti obrazovky.
Tip: Ak máte telefón, ktorý podporuje dve SIM karty, môžete presmerovať hovory

z jednej SIM karty na druhú. Takto môžete spravovať hovory na oboch SIM kartách

rovnako ako len s jednou SIM kartou, keď vám niekto zavolá na jednu SIM kartu počas

toho, ako telefonujete na druhej SIM karte. Ťuknite na položku Všetky nastavenia >

Doplnky > Prejdite do nastavení Inteligentnej duálnej SIM karty > a na

požadovanú možnosť.