Microsoft Lumia 550 - Uskutočnenie hovoru aktiváciou hlasom

background image

Uskutočnenie hovoru aktiváciou hlasom
Kontaktu môžete zavolať pomocou hlasu.
1. Ťuknite na tlačidlo vyhľadávania a podržte na ňom prst.

2. Vyslovte príkaz Call a meno kontaktu.

Tip: Hlasovú voľbu môžete používať aj s náhlavnou súpravou Bluetooth.

Hlasová asistentka Cortana nie je k dispozícii vo všetkých regiónoch a jazykoch. Informácie

o podporovaných regiónoch a jazykoch nájdete na lokalite www.microsoft.com/mobile/

support/cortanaregions.