Microsoft Lumia 550 - Prepojenie kontaktov

background image

Prepojenie kontaktov
Ak máte rôzne záznamy týkajúce sa rovnakého kontaktu z rôznych služieb sociálnych sietí

alebo e-mailové kontá, môžete ich prepojiť na jedinej karte kontaktu.
Ťuknite na položky Ľudia > KONTAKTY.
1. Vyberte kontakt, s ktorým chcete prepojiť ostatné kontakty, a ťuknite na položku .

2. Ťuknite na položku Vybrať kontakt na prepojenie a kontakt, ktorý chcete prepojiť.
Zrušenie prepojenia kontaktu

Vyberte kontakt, ktorý chcete odpojiť, a ťuknite na položku . Potom vyberte kontakt, od

ktorého chcete kontakty odpájať, a ťuknite na položku Zrušiť prepojenie.