Microsoft Lumia 550 - Vytvorenie, úprava a vymazanie skupiny kontaktov

background image

Vytvorenie, úprava a vymazanie skupiny kontaktov
Môžete vytvárať skupiny kontaktov, aby ste mohli odoslať správu niekoľkým ľuďom súčasne

alebo si pozrieť aktuality zo sociálnych sietí len od členov skupiny. Do rovnakej skupiny môžete

napríklad pridať členov rodiny a rýchlejšie im poslať tú istú správu.
1. Ťuknite na položku Ľudia > SKUPINY > .

2. Zadajte názov skupiny a ťuknite na položku .

3. Ťuknite na položku > Pridať člena a príslušný kontakt. Ak chcete pridať ďalší kontakt,

znova ťuknite na položku Pridať člena.

Tip: Ak chcete do skupiny rýchlo pridať viacero kontaktov, ťuknite na a na

začiarkavacie políčka vedľa mien kontaktov.

4. Ťuknite na položku .

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

75

background image

Pridanie nového kontaktu do skupiny

Ťuknite na položku Ľudia > SKUPINY. Ťuknite na skupinu, potom na položku >

Pridať člena a na požadovaný kontakt.
Odstránenie kontaktu zo skupiny

Ťuknite na položku Ľudia > SKUPINY. Ťuknite na skupinu a na . Potom ťuknite na kontakt

a na položku Odstrániť zo skupiny.
Premenovanie skupiny

Ťuknite na položku Ľudia > SKUPINY. Ťuknite na skupinu, potom na položku a na názov

skupiny. Zadajte nový názov a ťuknite na položku .
Vymazanie skupiny kontaktov

Ťuknite na položku Ľudia > SKUPINY. Ťuknite na skupinu a položky > Odstrániť.