Microsoft Lumia 550 - Riešenie problémov správ

background image

Riešenie problémov správ
Ak neviete nastaviť odosielanie multimediálnej správy (MMS)
• Reštartujte telefón s vloženou SIM kartou a skúste multimediálnu správu odoslať znova

(telefón načíta nastavenia zo SIM karty).

• Odošlite multimediálnu správu na svoje vlastné telefónne číslo. Takto si môžete overiť, či

dokážete odosielať a prijímať multimediálne správy.

• Ak sa dokážete pripojiť na internet, no nedokážete odosielať multimediálne správy, skúste

on-line vyhľadať multimediálne (MMS) nastavenia vášho poskytovateľa sieťových služieb.

Ak chcete zmeniť nastavenia správ MMS, potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

81

background image

a ťuknite na položku Všetky nastavenia > Siete a bezdrôtové > Mobilná sieť

a SIM > Nastavenia SIM karty.

• Ak ste v zahraničí, skontrolujte, či máte v nastaveniach telefónu zapnutý dátový roaming.

Tip: Ak chcete odosielať a prijímať multimediálne správy, musíte byť pripojení

k internetu. Obráťte sa na svojho poskytovateľa sieťových služieb a overte si, či máte

aktívny program mobilných dát (prístup na internet) na vašej SIM karte.