Microsoft Lumia 550 - Vyberte najlepšiu expozíciu pomocou stupňovania

background image

Vyberte najlepšiu expozíciu pomocou stupňovania
V prípade náročných svetelných podmienok použite režim stupňovania, ktorý umožňuje

nasnímať viacero fotografií naraz s rozličnými nastaveniami expozície. Potom si z nich môžete

vybrať najlepší záber.
Keď aktivujete režim stupňovania expozície, fotoaparát nasníma viacero obrázkov naraz,

pričom niektoré sú svetlejšie a iné tmavšie. V náročných svetelných podmienkach tak zvyšuje

pravdepodobnosť nasnímania skvelej fotografie. Môžete si vybrať počet obrázkov, ktoré

fotoaparát nasníma, a hodnoty jednotlivých krokov expozície medzi fotografiami.

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

90

background image

1. Ťuknite na položku Fotoaparát > > Stupňovanie.

2. Ak chcete vybrať, koľko stupňovaných fotografií sa má nasnímať, ťuknite na položku Počet

želaných fotografií.

3. Ak chcete vybrať hodnoty jednotlivých krokov expozície, ťuknite na položku Rozsah

expozície.

4. Ťuknite na položku .
Odteraz budete fotografie snímať v režime stupňovania.
5. Ak chcete fotografovať, ťuknite na .
Fotoaparát nasníma zvolený počet záberov a uloží ich osobitne do priečinka Fotografie.
Vypnutie režimu stupňovania

Ťuknite na položku Fotoaparát > > Stupňovanie > .