Microsoft Lumia 550 - Nahrávanie videa

background image

Nahrávanie videa
Okrem fotografovania pomocou telefónu môžete špeciálne okamihy nasnímať aj ako videá.
1. Ťuknite na položku Fotoaparát.

2. Ak chcete prepnúť režim fotografií na režim videa, ťuknite na položku .

3. Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, posuňte prstami od seba alebo k sebe.

Niektoré telefóny nepodporujú funkciu priblíženia a oddialenia fotoaparátu. Informácie

o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

4. Ak chcete spustiť nahrávanie, ťuknite na položku . Spustí sa časovač.

5. Ak chcete ukončiť nahrávanie, ťuknite na položku . Časovač sa zastaví.
Ak chcete zobraziť video, ktoré ste práve nahrali, ťuknite na okrúhlu miniatúru v rohu

obrazovky. Video sa uloží v priečinku Fotografie.