Microsoft Lumia 550 - Snímanie autoportrétu

background image

Snímanie autoportrétu
Autoportrét zosnímate jednoducho pomocou predného fotoaparátu na telefóne.

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

88

background image

Niektoré telefóny nepodporujú funkciu predného fotoaparátu. Informácie o dostupnosti

nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
1. Ťuknite na položku Fotoaparát > .

2. Pozrite sa do predného fotoaparátu – musíte sa nachádzať v rámčeku na obrazovke.

3. Ťuknite na položku .