Microsoft Lumia 550 - Zmazanie histórie prehľadávača

background image

Zmazanie histórie prehľadávača
Po dokončení prehľadávania môžete vymazať súkromné dáta, ako je história prehľadávania

a dočasné internetové súbory.
Ťuknite na položku Microsoft Edge > > Nastavenia > Vybrať položky na

vymazanie a vyberte údaje, ktoré chcete vymazať.
Vyrovnávacia pamäť (cache) je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste

pristupovali alebo ste sa pokúšali o prístup k dôverným informáciám alebo zabezpečenej

službe vyžadujúcej zadanie hesla, po každom takomto použití zmažte vyrovnávaciu pamäť.
Vymazanie jednej položky z histórie prehľadávača

Ťuknite na položku Microsoft Edge > > História, ťuknite na položku, ktorú chcete

odstrániť, a podržte na nej prst. Potom ťuknite na položku vymazať.