Microsoft Lumia 550 - Zatvorenie internetových pripojení

background image

Zatvorenie internetových pripojení

Ak chcete šetriť batériu, zatvorte všetky internetové pripojenia, ktoré sú otvorené

v pozadí.Môžete tak urobiť bez zatvorenia akýchkoľvek aplikácií.
1. Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku a podržte na nej

prst.

2. Prepnite položku Wi-Fi siete na možnosť Vypnuté .

Tip: Funkcia Wi-Fi siete sa automaticky znova zapne.Ak chcete zmeniť toto nastavenie,

ťuknite na položku Znova zapnúť Wi-Fi.

Zatvorenie mobilného dátového pripojenia

Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku Všetky

nastavenia > Siete a bezdrôtové > Mobilná sieť a SIM a prepnite položku Dátové

pripojenie na možnosť Vypnuté .

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

103