Microsoft Lumia 550 - Práca s aplikáciou PowerPoint

background image

Práca s aplikáciou PowerPoint

Pomocou aplikácie PowerPoint vykonajte posledné úpravy prezentácie cestou na schôdzu.

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

116

background image

Musíte mať konto Microsoft, aby ste mohli upravovať súbory.
Úprava existujúceho prezentácie
1.
Ťuknite na položku PowerPoint.

2. Ťuknite na položku

Prehľadávať a nájdite súbor programu PowerPoint, ktorý chcete

upraviť.

3. Ak chcete prehliadať listy, potiahnite ich prstom vľavo alebo vpravo.

Tip: Ak chcete nájsť konkrétny list, ťuknite na jeho miniatúru.

4. Ak chcete pridať list, ťuknite na položku .

Tip: Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, posuňte prstami od seba alebo k sebe.

Program PowerPoint ukladá vaše súbory automaticky, preto to robiť nemusíte. Svoje súbory

nájdete v službe OneDrive.

Tip: Ak si chcete dokument uložiť do telefónu, ťuknite na položku > Uložiť, vyberte

umiestnenie súboru, ťuknite na , napíšte názov súboru a ťuknite na .

Vytvorenie novej prezentácie

Ťuknite na položku PowerPoint > Nové.
Zmena písma alebo pridanie odrážok

Keď je súbor otvorený, ťuknite na položku > > Domov a na požadovanú možnosť.
Vkladanie tabuľky, obrázka alebo inej položky

Keď je súbor otvorený, ťuknite na položku > > Insert a na požadovanú možnosť.
Výber motívu pozadia

Keď je súbor otvorený, ťuknite na položku > > Návrh a vyberte motív.
Zoradiť listy

Ťuknite na miniatúru listu, ktorý chcete presunúť, podržte na nej prst a presuňte na nové

miesto.

Tip: Ak chcete vystrihnúť, skopírovať, prilepiť, duplikovať alebo skryť list, na ktorom sa

nachádzate, ťuknite na zvýraznenú miniatúru a vyberte si, čo s listom chcete urobiť.

Pridávanie poznámok na list

Ťuknite na položku .
Dokument si pozrite ako prezentáciu

Po otvorení súboru prezentáciu spustíte ťuknutím na položku . Prístup k ďalším možnostiam

zobrazenia prezentácie získate ťuknutím na položku > > Prezentácia. Prezentáciu

zastavíte ťuknutím na hornú časť obrazovky a na položku .

Tip: Ak chcete zvýrazniť konkrétne časti listu, ťuknite na časť listu a podržte na nej prst.

Potom môžete po liste pohybovať červenou bodkou.