Microsoft Lumia 550 - Zmena PIN kódu SIM karty

background image

Zmena PIN kódu SIM karty
Ak ste SIM kartu dostali s predvoleným PIN kódom SIM karty, môžete si ho zmeniť na

bezpečnejší kód.
Niektorí poskytovatelia sieťových služieb túto funkciu nepodporujú.
1. Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku Všetky

nastavenia > Siete a bezdrôtové > Mobilná sieť a SIM.

2. V ponuke SIM karta ťuknite na položku Nastavenia SIM karty. Ak máte telefón, ktorý

podporuje dve SIM karty, ťuknite na položku Nastavenia SIM karty 1 alebo Nastavenia SIM

karty 2. Niektoré telefóny nepodporujú dve SIM karty. Informácie o dostupnosti nájdete na

stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. V prípade potreby v ponuke Zabezpečenie ťuknite na položku Použiť PIN kód SIM

karty.

4. V prípade potreby zadajte PIN kód aktuálnej SIM karty a ťuknite na položku Zmeniť PIN

kód SIM karty.
PIN kód SIM karty môže obsahovať 4 – 8 číslic.

Tip: Ak svoju SIM kartu nechcete chrániť PIN kódom, v ponuke Nastavenia SIM karty

v časti Zabezpečenie ťuknite na položku Odstráňte PIN kód SIM karty a zadajte

aktuálny PIN kód. V prípade telefónu, ktorý podporuje dve SIM karty, musíte odstrániť

PIN kód SIM karty v ponuke Nastavenia SIM karty 1 alebo Nastavenia SIM karty 2.