Microsoft Lumia 550 - Začíname s funkciou NFC

background image

Začíname s funkciou NFC
Zapnite funkcie NFC vo vašom telefóne a začnite zdieľať veci alebo sa pripájať k rôznym

zariadeniam ťukaním.
Niektoré telefóny nepodporujú funkciu NFC. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Funkcia NFC vám umožňuje:
• pripojiť sa ku kompatibilnému príslušenstvu Bluetooth, ktoré podporuje funkciu NFC,

napríklad k headsetu či bezdrôtovému reproduktoru,

• posielať rôzne položky, napríklad vlastné fotografie, priateľom do telefónu, počítača alebo

tabletu so systémom Windows 8 alebo novším,

• ťuknutím na štítky získať ďalší obsah pre telefón alebo prístup k službám online,
• platiť pomocou telefónu, ak to podporuje váš poskytovateľ sieťových služieb.
Oblasť NFC sa nachádza na zadnej strane telefónu v blízkosti fotoaparátu. Oblasťou NFC

ťuknite na iné telefóny, príslušenstvo, štítky alebo čítačky.
1. Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku Všetky

nastavenia > Zariadenia > NFC.

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

124

background image

2. Prepnite položku Zdieľanie dotykom na možnosť Zapnuté .

Tip: Pred použitím funkcie NFC sa uistite, že obrazovka a tlačidlá sú odblokované.

Povoľte platby pomocou funkcie NFC

Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku Všetky

nastavenia > Zariadenia > NFC a položku Platby dotykom prepnite na možnosť Zapnuté

.