Microsoft Lumia 550 - Odstránenie aplikácie z telefónu

background image

Odstránenie aplikácie z telefónu
Odstránením nainštalovaných aplikácií, ktoré už nechcete mať alebo ich viac nechcete

používať, môžete zvýšiť objem dostupnej pamäte.
1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava na ponuku aplikácií.

2. Ťuknite na aplikáciu a podržte. Potom ťuknite na položku Odinštalovať. Niektoré aplikácie

možno nebudete môcť odstrániť.
Aplikáciu možno budete môcť po odstránení znova nainštalovať bez toho, aby ste ju museli

znova zakúpiť, pokiaľ je táto aplikácia dostupná v službe Obchod.
Nainštalovaná aplikácia môže prestať fungovať, ak jej funkčnosť závisí od odstránenej

aplikácie. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii pre používateľa k nainštalovanej aplikácii.

Tip: Chcete si ponechať aplikáciu, ale dochádza vám voľné miesto v pamäti telefónu?

Namiesto toho, aby ste aplikáciu odinštalovali, presuňte ju na pamäťovú kartu. Ťuknite

na položku Úložisko > Toto zariadenie > Aplikácie a hry, ťuknite na aplikáciu, ktorú

chcete presunúť, a potom ťuknite na položku Premiestniť. Niektoré telefóny

nepodporujú pamäťovú kartu. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.