Microsoft Lumia 550 - Aktualizovanie aplikácií

background image

Aktualizovanie aplikácií

Aktualizácie aplikácií prinášajú dôležité opravy chýb a nové funkcie. Ak chcete svoj nový

telefón využívať naplno, uistite sa, že používate najnovšie verzie aplikácií.
1. Ťuknite na položku Obchod.

2. Ťuknite na položku > Stiahnuté položky a aktualizácie.

Tip: V rámci predvoleného nastavenia váš telefón automaticky aktualizuje aplikácie, keď

je pripojený k sieti Wi-Fi.

3. Ťuknite na položku Vyhľadať aktualizácie: > Aktualizovať všetko.
Vypnutie automatických aktualizácií

Klepnite na položku Obchod > Nastavenia a prepnite položku Automatické

aktualizovanie aplikácií na možnosť Vypnuté .