Microsoft Lumia 550 - Prenos obsahu z telefónu so systémom Symbian alebo S40

background image

Prenos obsahu z telefónu so systémom Symbian alebo S40
Na prenos obsahu, kalendárových záznamov, hudby a fotografií z telefónu so systémom

Symbian alebo S40 do telefónu Lumia použite balík Nokia Suite.
V počítači musí byť nainštalovaná najnovšia verzia balíka Nokia Suite. Môžete si ju stiahnuť

zo stránky www.microsoft.com/mobile/nokiasuite.
Musíte mať konto Microsoft, aby ste sa mohli prihlásiť do služby OneDrive.
1. Na pripojenie telefónu so systémom Symbian alebo S40 k počítaču použite kompatibilný

kábel USB.

2. V počítači spustite balík Nokia Suite.

3. Vyberte položku Copy content to Nokia Lumia (Kopírovať obsah do telefónu Nokia

Lumia), prihláste sa do svojho konta Microsoft a postupujte podľa pokynov zobrazených

v počítači. Obsah sa skopíruje do služby OneDrive. Fotografie sa skopírujú do priečinka

Obrázky v službe OneDrive a kontakty a udalosti z kalendára do vášho konta na lokalite

Outlook.com.

4. Ak sa chcete k fotografiám dostať z nového telefónu Lumia, ťuknite na položku

Fotografie. K iným súborom, ako napríklad k vašej hudbe, sa na domovskej obrazovke

dostanete ťuknutím na položku OneDrive. Kontakty a udalosti z kalendára sa automaticky

synchronizujú.

Tip: Nepodporuje váš telefón so systémom Symbian alebo S40 službu Nokia Suite?

Alebo chcete prenášať iný obsah, napríklad svoje videá? Telefón tiež môžete pripojiť

k počítaču a zachytiť a presunúť súbory, ktoré chcete preniesť do počítača. Ak máte

počítačovú aplikáciu OneDrive, zachyťte a presuňte súbory priamo do priečinka

OneDrive na automatické poslanie.

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

22