Microsoft Lumia 550 - Prieskum dlaždíc, aplikácií a nastavení

background image

Prieskum dlaždíc, aplikácií a nastavení

Všetko, čo potrebujete, je v dvoch zobrazeniach: na domovskej obrazovke a v ponuke aplikácií.

Úvodnú obrazovku môžete zaplniť skratkami k obľúbeným aplikáciám a kontaktom, ktoré

najviac potrebujete, a všetky aplikácie jednoducho nájdete v ponuke aplikácií.

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

12

background image

Úvodná obrazovka sa skladá z dlaždíc, ktoré sú skratkami k aplikáciám, kontaktom, záložkám

prehliadača a pod. Niektoré dlaždice môžu zobrazovať upozornenia a aktualizácie, ako

napríklad zmeškané hovory, prijaté správy a najnovšie správy.

1

1. Ak si chcete pozrieť všetky aplikácie v telefóne, na domovskej obrazovke jednoducho

potiahnite prstom doľava. Na domovskú obrazovku sa vrátite potiahnutím prstom doprava.

Tip: Ak sa chcete vrátiť z ktoréhokoľvek zobrazenia na domovskú obrazovku, ťuknite na

tlačidlo Štart .

Ponuka aplikácií je centrom všetkých vašich aplikácií – v prehľadnom abecednom poradí. Tu

sa nachádzajú všetky nainštalované aplikácie. Ak chcete aplikáciu vyhľadať v ponuke aplikácií,

ťuknite na riadok vyhľadávania v hornej časti obrazovky alebo ťuknite na písmeno.

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

13

background image

Nedávno nainštalované aplikácie sa zobrazujú v hornej časti ponuky aplikácií.
2. Ak chcete pridať skratku aplikácie na úvodnú obrazovku, v ponuke aplikácií ťuknite na

príslušnú aplikáciu a podržte, a potom ťuknite na položku Pripnúť na obrazovku Štart.
Rýchla kontrola upozornení a zmena nastavení

Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky.

V centre akcií môžete rýchlo vidieť upozornenia, ako napríklad zmeškané hovory a neprečítané

e-maily a správy, ale aj otvoriť fotoaparát a získať prístup ku všetkým nastaveniam telefónu.

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

14