Microsoft Lumia 550 - Tlačidlá Späť, Štart a Hľadať

background image

Tlačidlá Späť, Štart a Hľadať

Tlačidlá Späť, Štart a Hľadať vám umožnia navigáciu v telefóne.

• Ak si chcete pozrieť, ktoré aplikácie sú otvorené, ťuknite na tlačidlo Späť a podržte na

ňom prst. Ak chcete prejsť na ďalšiu aplikáciu, ťuknite na požadovanú aplikáciu. Ak chcete

zatvoriť aplikáciu, ťuknite na položku v pravom hornom rohu aplikácie.

• Ak sa chcete vrátiť na obrazovku, kde ste sa predtým nachádzali, ťuknite na tlačidlo Späť

. Telefón si zapamätá všetky aplikácie a webové lokality, ktoré ste navštívili od

posledného zablokovania obrazovky.

• Ak chcete prejsť z ktoréhokoľvek zobrazenia na domovskú obrazovku, ťuknite na tlačidlo

Štart . Aplikácia, s ktorou ste predtým pracovali, zostane otvorená v pozadí.

• Ak máte telefón s veľkou obrazovkou, priblížte si centrum akcií ťuknutím na tlačidlo Štart

a jeho podržaním. Bežné zobrazenie obrazovky sa automaticky obnoví.

• Ak chcete prehľadávať web alebo vyhľadávať položky v telefóne, ťuknite na tlačidlo

Hľadať .

• Ak máte v telefóne hlasovú asistentku Cortana a chcete ovládať telefón hlasom, ťuknite

na tlačidlo Hľadať , podržte na ňom prst a vyslovte, čo chcete robiť. Prípadne, ak chcete

zmeniť nastavenia hlasovej asistentky Cortana alebo použiť jej ďalšie funkcie, ťuknite na

tlačidlo Hľadať .
Hlasová asistentka Cortana nie je k dispozícii vo všetkých regiónoch a jazykoch. Informácie

o podporovaných regiónoch a jazykoch nájdete na lokalite www.microsoft.com/mobile/

support/cortanaregions.

• Ak chcete zapnúť alebo vypnúť vibráciu týchto tlačidiel, potiahnite prstom z hornej časti

nadol, ťuknite na položku Všetky nastavenia > Doplnky > Dotykové ovládanie a

prepnite položku Vibrovať, keď sa dotknem navigačných tlačidiel. do polohy zap.

alebo vyp. . Zmena nastavenia vibrovania pri prichádzajúcich hovoroch neovplyvní

vibrovanie tlačidiel.