Microsoft Lumia 550 - Bezdrôtové počúvanie hudby

background image

Bezdrôtové počúvanie hudby
S bezdrôtovým reproduktorom môžete bez káblov počúvať hudbu vo vysokej zvukovej kvalite.
Bezdrôtové reproduktory sa predávajú osobitne. Dostupnosť príslušenstva sa môže líšiť v

závislosti od regiónu.
1. Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku Všetky

nastavenia > Zariadenia > NFC.

2. Prepnite položku Zdieľanie dotykom na možnosť Zapnuté .
Pred použitím funkcie NFC sa uistite, že obrazovka a tlačidlá sú odblokované.
3. Dotknite sa oblasti NFC reproduktora oblasťou NFC telefónu. Reproduktor sa automaticky

pripojí k telefónu. Niektoré telefóny nepodporujú funkciu NFC. Informácie o dostupnosti

nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Tip: Môžete sa pripojiť aj pomocou Bluetooth. Potiahnite prstom nadol z hornej časti

obrazovky, ťuknite na položku a podržte na nej prst, prepnite položku Stav na

možnosť Zapnuté a spárujte telefón s reproduktorom.

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

107