Microsoft Lumia 550 - Projekcia obrazovky prostredníctvom siete WiFi

background image

Projekcia obrazovky prostredníctvom siete WiFi
Vysielajte obsah svojej obrazovky prostredníctvom siete Wi-Fi na kompatibilný televízny

prijímač, monitor alebo projektor a sledujte video na väčšej obrazovke.
Niektoré telefóny nepodporujú projekciu obrazovky cez sieť Wi-Fi. Informácie o dostupnosti

nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Druhé zariadenie musí podporovať technológiu Miracast.
Premietanie kopírovaného materiálu môže byť obmedzené.
1. Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku Všetky

nastavenia > Systém > Displej.

2. Ťuknite na položku Pripojiť k bezdrôtovému displeju a na požadované zariadenie.
Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke druhého zariadenia.