Microsoft Lumia 550 - Použitie časovača

background image

Použitie časovača
Už žiadne prevarené jedlá – používajte časovač na meranie času varenia.
1. Ťuknite na položku Budíky a hodiny > Časovač > .

2. Nastavte dĺžku trvania a ťuknite na položku > .

3. Odpočítavanie spustíte ťuknutím na položku .

Tip: Ak chcete časovač pozastaviť, ťuknite na položku . Ak chcete odpočítavanie znova

spustiť, ťuknite na položku .

Zobrazenie časovača na celom displeji

Ťuknite na položku . Ak sa chcete vrátiť späť na normálne zobrazenie, ťuknite na položku

.