Microsoft Lumia 550 - Prepínanie medzi typmi kalendára

background image

Prepínanie medzi typmi kalendára
Ak máte priateľov a kolegov v rôznych krajinách sveta, môže byť užitočné vedieť, kedy

oslavujú svoje tradičné sviatky alebo aký majú práve dátum. Stačí jednoducho prepnúť medzi

rôznymi typmi kalendára.
1. Klepnite na položku Outlook Kalendár > > Nastavenia > Nastavenia

kalendára.

2. Ťuknite na začiarkavacie políčko Povoliť.

3. Ťuknite na položku a potom na požadovaný jazyk a kalendár.
Dátumy alternatívneho kalendára sa zobrazujú v zobrazení kalendára na pravej strane.