Microsoft Lumia 550 - Zobrazenie sťahovaných položiek a aktualizácií

background image

Zobrazenie sťahovaných položiek a aktualizácií
Pozrite si všetky položky, ktoré sa sťahujú do vášho telefónu, a vyhľadajte najnovšie

aktualizácie obsahujúce dôležité opravy chýb a nové funkcie pre vaše aplikácie. Popri

sťahovaní položky môžete súbežne prezerať ďalší obsah v službe Obchod a postupne pridávať

ďalšie položky do frontu na stiahnutie.
Ak chcete zobraziť stav sťahovaných položiek, v hlavnom zobrazení služby Obchod ťuknite

na položku > Stiahnuté položky a aktualizácie.

Tip: Ak napríklad potrebujete dočasne ukončiť internetové pripojenie, môžete

pozastaviť sťahovanie položiek. Ak chcete pozastaviť jednu položku, ťuknite na , ak

chcete pokračovať, ťuknite na . Ak sťahovanie zlyhá, môžete sa pokúsiť o opätovné

stiahnutie danej položky.

Zisťovanie aktualizácií

Ak chcete skontrolovať, či sú k dispozícii aktualizácie pre vaše aplikácie, v hlavnom zobrazení

služby Obchod ťuknite na položku > Stiahnuté položky a aktualizácie > Vyhľadať

aktualizácie:. Dostupné aktualizácie nainštalujete ťuknutím na položku Aktualizovať

všetko.