Microsoft Lumia 550 - Používanie klávesnice na displeji

background image

Používanie klávesnice na displeji
Písanie pomocou klávesnice na displeji je jednoduché. Klávesnicu môžete použiť vtedy, keď

držíte telefón otočený na výšku alebo na šírku. Správy môžete napísať ťukaním na písmená

alebo potiahnutím prstom po nich.
Klepnite na textové pole.
1

Tlačidlá na zadávanie znakov

2

Tlačidlo Shift

3

Ovládač kurzora

4

Tlačidlo číslic a symbolov

5

Tlačidlo emotikonov

6

Tlačidlo čiarky

7

Medzerník

8

Tlačidlo Enter

9

Tlačidlo Backspace

Rozloženie klávesnice sa môže líšiť v závislosti od aplikácií a jazykov.
Písanie textu potiahnutím prstom

Ťahajte prst od prvého písmena v slove a vytvorte cestu od písmena k písmenu. Po poslednom

písmene nadvihnite prst. Ak chcete pokračovať, ťahajte prst ďalej bez toho, aby ste ťukli na

medzerník. Telefón vloží potrebné medzery sám.

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

50

background image

Niektoré jazyky nie sú podporované.

Prepínanie medzi veľkými a malými písmenami

Klepnite na tlačidlo Shift. Ak chcete zapnúť režim Caps Lock, dvakrát ťuknite na toto tlačidlo.

Ak sa chcete vrátiť do normálneho režimu, znova klepnite na tlačidlo Shift.
Zadanie číslice alebo špeciálneho znaku

Klepnite na číselné tlačidlo a tlačidlo symbolov. Ak si chcete pozrieť ďalšie tlačidlá na

zadávanie špeciálnych znakov, ťuknite na položku . Niektoré tlačidlá na zadávanie

špeciálnych znakov obsahujú viac symbolov. Ak chcete zobraziť ďalšie symboly, ťuknite na

symbol alebo špeciálny znak a podržte.

Tip: Ak chcete rýchlo zadať číslicu alebo špeciálny znak, držte stlačené tlačidlo číslic

a symbolov, posuňte prst na príslušný znak a potom zdvihnite prst.

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

51

background image

Tip: Ak chcete vložiť na koniec vety bodku a začať písať novú vetu, dvakrát ťuknite na

medzerník.

Kopírovanie alebo prilepenie textu

Ťuknite na slovo, zachytením kruhov pred a za slovom zvýraznite časť, ktorú chcete skopírovať,

a v závislosti od aplikácie ťuknite na položku Kopírovať alebo . Text prilepíte (v závislosti

od aplikácie) ťuknutím na položku Prilepiť alebo .
Pridanie diakritického znamienka k znaku

Ťuknite na požadovaný znak, podržte na ňom prst a ťuknite na diakritické znamienko alebo

znak s diakritikou, ak ho vaša klávesnica podporuje.
Odstránenie znaku

Klepnite na tlačidlo Backspace.
Prepínanie medzi jazykmi pri písaní

Potiahnite prstom doľava alebo doprava po medzerníku, kým sa nezobrazí jazyk, v ktorom

chcete písať.

Tip: Ak vaša klávesnica obsahuje tlačidlo jazyka (nachádza sa medzi tlačidlami čísel

a symbolov a tlačidlom čiarky), ťuknite naň.

Posun kurzora ovládačom kurzora

Ak chcete presunúť kurzor z jedného znaku alebo riadka na iný, ťuknite na ovládač kurzora a

podržte ho. Potom prst posuňte v požadovanom smere.

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

52