Microsoft Lumia 550 - Skryte navigačný panel, keď ho nepotrebujete

background image

Skryte navigačný panel, keď ho nepotrebujete
Všetky telefóny Lumia majú v spodnej časti tri tlačidlá:tlačidlá Späť, Štart a Hľadať.Navigačný

panel môžete skryť z domovskej obrazovky, keď ho nepotrebujete.
Niektoré telefóny nepodporujú skrytie navigačného panela.Informácie o dostupnosti nájdete

na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Ak chcete skryť navigačný panel na domovskej obrazovke, keď ho nepotrebujete, potiahnite

prstom nahor zo spodnej časti obrazovky.Ak chcete, aby sa navigačný panel znova zobrazoval,

potiahnite prstom nahor.

Zmena farby navigačného panela

Môžete zmeniť farbu navigačného panela, aby bol viditeľnejší alebo aby ladil s vaším

motívom.Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku Všetky

nastavenia > Prispôsobenie > Farby a prepnite položku Použiť farbu na navigačný

panel na možnosť Zapnuté .