Microsoft Lumia 550 - Odpravljanje težav z internetno povezavo

background image

Odpravljanje težav z internetno povezavo

Če internetna povezava ne deluje
• Preverite mobilno podatkovno povezavo. Podrsnite navzdol z vrha zaslona, tapnite Vse

nastavitve > Omrežje in brezžično > Mobilno omrežje in SIM in preverite, ali je

možnost Podatkovna povezava nastavljena na Vklopljeno .

• Preverite povezavo z omrežjem WiFi. Podrsnite navzdol z vrha zaslona, tapnite in pridržite

Wi-Fi ter preverite, ali je možnost Uporaba omrežij Wi-Fi nastavljena na Vklopljeno

in imate vzpostavljeno povezavo z omrežjem.

© 2016 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

98

background image

• Prepričajte se, da način ohranjevalnika baterije ni vklopljen. Podrsnite navzdol z vrha

zaslona in tapnite Vse nastavitve > Sistem > Ohranjevalnik baterije.

• Če ste v tujini, se prepričajte, da je omogočeno gostovanje. Podrsnite navzdol z vrha

zaslona, tapnite Vse nastavitve > Omrežje in brezžično > Mobilno omrežje in

SIM in preverite, ali je možnost Možnosti podatkovnega gostovanja nastavljena na

uporabljaj med gostovanjem. Če med gostovanjem vzpostavljate internetno povezavo,

predvsem če ste v tujini, lahko bistveno povečate stroške prenosa podatkov.

• Če ste namestili nove nastavitve iz besedilnega sporočila, jih odstranite. Tapnite Prostor

za shranjevanje > Ta naprava > Aplikacije in igre in element z novimi nastavitvami, nato

pa tapnite Odstrani.

© 2016 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

99