Microsoft Lumia 550 - Izbira najboljše osvetlitve s kadriranjem

background image

Izbira najboljše osvetlitve s kadriranjem
V zahtevnih svetlobnih pogojih uporabite način kadriranja in hkrati zajemite več fotografij z

različnimi nastavitvami osvetlitve. Nato izberite najboljšo med njimi.
Če uporabite kadriranje osvetlitve, kamera zajame več fotografij hkrati, pri čemer so nekatere

svetlejše, nekatere pa temnejše. S tem se izboljšajo vaše možnosti za zajem odlične fotografije

v zahtevnih svetlobnih pogojih. Izberete lahko, koliko fotografij zajame vaša kamera in kako

veliki so koraki za vrednost osvetlitve med fotografijami.
1. Tapnite Kamera > > Zaporedni posnetki.

2. Če želite izbrati število fotografij za kadriranje, tapnite Število fotografij za zajem.

3. Če želite izbrati velikost korakov za vrednost osvetlitve, tapnite Obseg osvetlitve.

© 2016 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

86

background image

4. Tapnite .
Fotografije bodo od zdaj naprej zajete v načinu kadriranja.
5. Če želite zajeti fotografije, tapnite .
Kamera zajame izbrano število fotografij, ki so shranjene ločeno v aplikacijo Fotografije.
Izklop načina kadriranja

Tapnite Kamera > > Zaporedni posnetki > .