Microsoft Lumia 550 - Zajemanje fotografij s časovnikom

background image

Zajemanje fotografij s časovnikom
Ko želite zajeti skupinsko fotografijo, na kateri ste tudi sami, uporabite način časovnika.
1. Tapnite Kamera > > Časovnik za fotografiranje.

2. Tapnite Zamik in izberite, koliko časa kamera počaka, preden zajame fotografijo.

3. Tapnite .
Fotografije bodo od zdaj naprej zajete v načinu časovnika.
4. Če želite zajeti fotografijo, tapnite .
Izklop načina časovnika

Tapnite Kamera > > Časovnik za fotografiranje > .