Microsoft Lumia 550 - Klicanje stika

background image

Klicanje stika
Klicanje prijateljev je hitro in enostavno, če ste jih shranili v telefon kot stike.
1. Tapnite > .

2. Tapnite stik in številko, če ima stik več številk.

Nasvet: Je prijateljev glas preglasen ali pretih? Pritisnite tipki za glasnost ob strani

telefona, da spremenite glasnost.
Nasvet: Želite, da drugi slišijo pogovor? Tapnite Zvočnik.

Nasvet: Če ima telefon dve kartici SIM, lahko izberete, katero boste uporabljali za

klicanje. Tapnite Ljudje > STIKI in stik, nato pa tapnite še SIM 1 ali SIM 2. Nekateri

telefoni ne podpirajo dveh kartic SIM. Razpoložljivost preverite na spletnem mestu

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Klicanje telefonske številke

Tapnite > Številčnica. Vnesite telefonsko številko in tapnite Kliči.
Če želite vnesti znak +, ki se uporablja za mednarodne klice, tapnite in pridržite 0.
Iskanje zgodovine klicev

Če želite poiskati zapis o klicu, tapnite > Zgodovina > in vnesite ime ali telefonsko

številko stika.
Odstranjevanje zapisa o klicu

Če želite odstraniti zapis o klicu, tapnite > Zgodovina, tapnite in pridržite zapis o klicu,

nato pa tapnite Izbriši.
Kopiranje in lepljenje telefonske številke

Na začetnem zaslonu tapnite Ljudje in stik. Tapnite in pridržite telefonsko številko, tapnite

Kopiraj, nato pa v besedilnem polju tapnite .