Microsoft Lumia 550 - Vzpostavljanje konferenčnega klica

background image

Vzpostavljanje konferenčnega klica
Vaš telefon omogoča konferenčne klice med dvema ali več osebami. Največje število

udeležencev je odvisno od ponudnika omrežne storitve.
1. Pokličite prvo osebo.

2. Če želite poklicati drugo osebo, tapnite Dodaj klic.

3. Ko druga oseba sprejme klic, tapnite Združi klice.
Če želite dodati več oseb, znova tapnite Dodaj klic.
Zasebni pogovor

Tapnite Zaseben in ime ali telefonsko številko osebe. Konferenčni klic v vašem telefonu se

zadrži. Ostale osebe še naprej sodelujejo v konferenčnem klicu.
Če se želite vrniti v konferenčni klic, tapnite Združi klice.