Microsoft Lumia 550 - Branje sporočila

background image

Branje sporočila
Ko prejmete sporočilo, se to prikaže na začetnem zaslonu.
Sporočila med vami in določenim stikom si lahko ogledate v eni niti pogovora.V pogovoru so

lahko kratka in večpredstavnostna sporočila.

© 2016 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

74

background image

1. Tapnite Sporočila.

2. Če želite prebrati sporočilo, tapnite pogovor.

Nasvet: Če želite drugim onemogočiti, da na zaklenjenem zaslonu nenamerno vidijo

obvestila o vaših sporočilih, podrsnite navzdol z vrha zaslona in tapnite Vse

nastavitve > Prilagoditev > Zaklenjeni zaslon > Izberite aplikacijo, ki bo

prikazovala podrobno stanje > brez.

Če ne morete odpreti večpredstavnostnega sporočila, preverite naslednje:
• Vaša naročnina na mobilne storitve podpira večpredstavnostna sporočila.
• Podatkovna povezava je vklopljena.Podrsnite navzdol z vrha zaslona, tapnite Vse

nastavitve > Omrežje in brezžično > Mobilno omrežje in SIM in nastavite

Podatkovna povezava na Vklopljeno .

Pošljete lahko besedilna sporočila, ki imajo več znakov, kot je določenih za eno sporočilo.

Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno

zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo

več prostora, zato lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.
Shranjevanje priloge

Tapnite prilogo, npr. fotografijo, in nato še .
Brisanje pogovora

Tapnite Sporočila > , izberite pogovor, ki ga želite izbrisati, in tapnite .
Brisanje enega sporočila v pogovoru

Tapnite pogovor, tapnite in pridržite sporočilo, ki ga želite izbrisati, nato pa tapnite izbriši.
Brisanje vseh sporočil v telefonu

Tapnite Sporočila > > > Izberi vse > .

© 2016 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

75