Microsoft Lumia 550 - Vzpostavljanje povezave s senzorjem omrežij WiFi

background image

Vzpostavljanje povezave s senzorjem omrežij WiFi
Vzpostavite povezavo z javnimi dostopnimi točkami WiFi z aplikacijo Senzor omrežij Wi-Fi.
Senzor omrežij Wi-Fi poveže vaš telefon z javnimi dostopnimi točkami WiFi in po potrebi

namesto vas sprejme pogoje za uporabo. Senzor omrežij Wi-Fi lahko tudi deli vaše podatke

za stik, če to želite.
1. Podrsnite navzdol z vrha zaslona, tapnite in pridržite Wi-Fi ter tapnite Senzor omrežij

Wi-Fi.

2. Če želite vzpostaviti povezavo z odprtimi dostopnimi točkami, nastavite Vzpostavljanje

povezave s predlaganimi odprtimi dostopnimi točkami na Vklopljeno .

3. Če želite vzpostaviti povezavo z omrežji, ki jih z vami delijo vaši prijatelji, nastavite

Vzpostavljanje povezave z omrežji, ki jih z mano delijo moji stiki na Vklopljeno .