Microsoft Lumia 550 - Predvajanje glasbe

background image

Predvajanje glasbe
Poslušajte priljubljeno glasbo, kjer koli ste.
1. Tapnite Glasba Groove.

2. Tapnite izvajalca, album, skladbo, zvrst ali seznam predvajanja, ki ga želite predvajati.

Nasvet: Če želite skladbe razvrstiti tako, da boste zlahka našli, kar iščete, tapnite in

način razvrščanja.
Nasvet: Glasbo za sezname predvajanja lahko kupite v trgovini Trgovina.

Začasna ustavitev ali nadaljevanje predvajanja

Tapnite ali .

Nasvet: Če želite predvajati skladbe v naključnem vrstnem redu, tapnite .

Zaustavitev predvajanja

Tapnite . Če želite zapreti aplikacijo, tapnite tipko za vračanje nazaj .
Previjanje naprej ali nazaj

Povlecite drsnik v levo ali desno.

Nasvet: Če se želite naročiti na poddaje in jih poslušati, v meniju aplikacij tapnite

Poddaje. Storitev morda ni na voljo v vseh državah in regijah.

Naročnina na Groove Music Pass

Pojdite na spletno mesto www.microsoft.com/store/music/groove-music-pass.
Groove Music Pass omogoča prenos in predvajanje neomejenega števila skladb ter njihovo

sinhronizacijo s telefonom, pretakanje glasbe v telefonu, računalniku ali konzoli Xbox in

poslušanje prilagojenih radijskih kanalov.