Microsoft Lumia 550 - Få veta mer om din telefon

background image

Få veta mer om din telefon

Om du vill lära dig mer om hur du använder telefonen, eller om du är osäker på hur telefonen

ska fungera, finns det flera ställen där du kan få support.
Det finns en användarhandbok i telefonen där det finns mer instruktioner som kan hjälpa dig

att få ut så mycket som möjligt av din telefon. Tryck på Lumia Hjälp+tips.
Du kan också gå till www.microsoft.com/mobile/support, där du hittar:

Felsökningsinformation

Snabba svar på dina frågor

Diskussioner

Nyheter om appar och hämtningar

Programuppdateringsinformation

Mer information om funktioner och tekniker samt om kompatibiliteten hos enheter och

tillbehör

Felsökning och diskussioner kanske inte är tillgängliga på alla språk.
Videoklipp finns på www.youtube.com/lumiasupport.
Se även appen Sätt igång om du är en ny användare av Lumia.