Microsoft Lumia 550 - Ändra volymen

background image

Ändra volymen
Du kan ändra volymen om du har problem med att höra när telefonen ringer i en bullrig miljö

eller om samtalen har för hög volym.
Använd volymknapparna på telefonens sida. Den maximala volymnivån är 10.
Volymknapparna reglerar både ringsignalen och medievolymen samtidigt om du har hörlurar

anslutna. Den maximala volymnivån är 30.

© 2016 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

26

background image

Anslut inte till produkter som skapar en utsignal eftersom det kan skada enheten. Anslut inte

någon spänningskälla till ljudkontakten. Om du ansluter en extern enhet eller ett headset som

inte har godkänts för användning med denna enhet via ljudkontakten måste du vara försiktig

med volymnivåerna.
Ändra volymen för media och appar

Tryck på en volymknapp på telefonens sida för att se statusfält för volym, tryck på och tryck

på volymfältet för media och appar för att ange önskad volym. Den maximala volymnivån är

30.

Ställa om till tyst läge

Tryck på en volymknapp på sidan av din telefon, tryck på på statusfältet för volym, och

tryck på . För att stänga av tyst läge, ange önskad volym i statusfältet för volym.
När du sätter på tyst läge påverkas inte dina alarm. Se till att du inte har några inkommande

alarm eller stäng av telefonen om du vill vila.

Tips! Vill du inte ha telefonen i tyst läge, men kan inte ta samtalet just nu? Om du vill

tysta ett inkommande samtal trycker du på Volym ned-knappen.

Sätt på vibration

Om du vill att din telefon ska vibrera, tryck då på en volymknapp på sidan av din telefon, tryck

sedan på på statusfältet för volym, och tryck på Vibration av. För att stänga av

vibrationsfunktionen, tryck på Vibration på.

Tips! Svep ned från skärmens ovankant och tryck på Alla inställningar >

Anpassning > Ljud för att ändra andra ljudinställningar.
Tips! Svep nedåt från skärmens ovankant, tryck på Alla inställningar > Tillägg >

Pekfunktioner och sätt Vibrera när jag trycker på navigeringsknapparna. på eller

stäng av för att sätta på eller stänga av vibrationen för knapparna Bakåt, Start och

Sök. Vibrationen för knapparna påverkas inte om du ändrar vibrationsinställningarna för

inkommande samtal.

© 2016 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

27