Microsoft Lumia 550 - Använda telefonen i flygplansläge

background image

Använda telefonen i flygplansläge
På platser där du inte vill ringa eller ta emot samtal kan du ändå komma åt din musik, dina

videor och dina offlinespel om du aktiverar flygplansläget.
I flygplansläge kopplas det mobila nätverket från och din enhets trådlösa funktioner stängs

av. Enhetens NFC-betalnings- och biljettfunktion kan fortsätta att vara aktiv, om det stöds av

enheten. Följ instruktionerna och säkerhetskraven som anges av t.ex. ett flygbolag, och

tillämpliga lagar och regelverk. Där det tillåts kan du ansluta till ett WiFi-nätverk så att du t.ex.

kan surfa på nätet eller aktivera Bluetooth i flygplansläge.
1. Svep ned från skärmens ovankant och tryck på Alla inställningar > Nätverk och

trådlöst > Flygplansläge.

2. Ändra Status till .