Microsoft Lumia 550 - Dölj navigeringsfältet när du inte behöver det

background image

Dölj navigeringsfältet när du inte behöver det
Alla Lumia-telefoner har 3 knappar längst ned:bakåt, start och sök.Du kan dölja

navigeringsfältet från startsidan när du inte behöver det.
Alla telefoner har inte stöd för att dölja navigeringsfältet.Gå till www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.
Svep upp från skärmens nederkant för att dölja navigeringsfältet från startsidan när det inte

behövs.Svep upp för att visa navigeringsfältet igen.

Ändra färgen på navigeringsfältet

Du kan ändra navigeringsfältets färg så att fältet syns bättre eller matchar ditt tema.Svep ned

från skärmens ovankant, tryck på Alla inställningar > Anpassning > Färger och ändra

Använd färg i navigeringsfältet till .