Microsoft Lumia 550 - Hey Cortana

background image

Hey Cortana
Väck din personliga hjälpreda genom att säga Hey Cortana. Du kan också lära Cortana att

endast svara på din röst.
Cortana är inte tillgängligt i alla regioner och på alla språk. Mer information om vilka regioner

och språk som stöds finns på www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions.
Röstaktiveringen Cortana-röstaktivering är inte tillgänglig i alla regioner eller på alla språk och

stöds inte på alla telefonmodeller. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.
1. Tryck på sökknappen och tryck på > Anteckningsbok > INSTÄLLNINGAR.

2. Sätt på Let Cortana respond to "Hey Cortana." .
Du kan nu väcka Cortana genom att säga Hey Cortana, även om skärmen är i vänteläge.
Lär Cortana att endast svara på din röst

Tryck på Lär känna min röst och följ anvisningarna.