Microsoft Lumia 550 - Ställa in ett alarm

background image

Ställa in ett alarm
Du kan använda telefonen som en alarmklocka och även ange din favoritlåt som alarmsignal.

© 2016 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

52

background image

1. Tryck på Alarm & klocka > .

2. Ställ in tiden och tryck på .

3. Ange de andra alarmuppgifterna och tryck på .

Tips! Är du för trött för att mixtra med telefonen? Tryck och håll ned sökknappen och

meddela Cortana vilket alarm du behöver.

Telefonen måste vara på för att alarmet ska låta.

Tips! Du kan snabbt se tiden för det nästa aktiva alarmet om du har fäst appen Alarm

& klocka på startsidan. Panelstorleken måste minst vara medium.

Använd din favoritlåt som alarmsignal

Anslut telefonen till datorn med en USB-kabel och använd filhanteraren på datorn för att flytta

den låt du vill använda till mappen Musik på telefonen. Tryck på Alarm & klocka > >

Ljud > Välj från min musik > Den här enheten > Musik och välj en låt för att ange en låt

som din alarmsignal.
Du kan också välja musik som överförts till din OneDrive.
Du kan använda en låt som ringsignal om den inte är DRM-skyddad (Digital Rights

Management) och mindre än 30 MB.
Datorn måste ha Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 eller senare.
Sätta ett alarm på snooze

Tryck på Snooze om du inte vill gå upp riktigt än när alarmet ringer. Innan du snoozar kan du

ändra snoozetiden.
Stänga av ett alarm

Tryck på Alarm & klocka och ändra alarmet till Av .
Ta bort ett alarm

Tryck på alarmet och ta bort.

© 2016 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

53