Microsoft Lumia 550 - Minska kostnaderna för datanätverksväxling

background image

Minska kostnaderna för datanätverksväxling

Du kan minska kostnader för dataroaming och se till att du får en lägre telefonräkning genom

att ändra inställningar för mobildata. Ändra inställningarna för WiFi, mobildata och e-

posthämtning så att du använder den bästa anslutningsmetoden för dig.
Att använda nätverksväxling innebär att du använder telefonen till att ta emot data över

nätverk som din nättjänstleverantör inte äger eller driver. Att ansluta till internet vid

användning av nätverksväxling kan innebära en drastisk höjning av dataavgifterna, framför

allt om du befinner dig utomlands.

Att använda en WiFi-anslutning är i allmänhet snabbare och billigare än att använda en

dataanslutning via mobilnätet. Telefonen använder WiFi-nätverket om både WiFi-nätverk och

mobildataanslutning är tillgängligt.
Ansluta till ett trådlöst nätverk
1.
Svep nedåt från skärmens ovankant och tryck och håll ned Wi-Fi.

2. Kontrollera att Trådlöst nätverk är inställt på .

3. Välj den anslutning du vill använda.
Stäng mobildataanslutningen

Svep ned från skärmens ovankant, tryck på Alla inställningar > Nätverk och

trådlöst > Mobilnät och SIM och ändra Dataanslutning till Av .

Tips! Tryck på Alla inställningar > Nätverk och trådlöst > Dataanvändning för

att följa din dataförbrukning.

Stoppa datanätverksväxling

Svep nedåt från skärmens ovankant, tryck på Alla inställningar > Nätverk och

trådlöst > Mobilnät och SIM och ändra Alternativ för dataroaming till ingen roaming

under SIM-kortet du använder för mobildata.
Hämta e-post mindre ofta

Tryck på Outlook E-post > > Konton för att ställa in telefonen så att den inte letar

efter ny e-post lika ofta, eller bara när du vill. Välj ett konto, tryck på Ändra

synkroniseringsinställningar för postlåda och välj hur ofta synkronisering ska ske. Ändra

inställningen för alla dina konton och du har flera e-postkonton.