Microsoft Lumia 550 - Lägga till skrivspråk

background image

Lägga till skrivspråk
Du kan lägga till flera skrivspråk till ditt tangentbord och växla mellan språken när du skriver.
1. Svep ned från skärmens ovankant och tryck på Alla inställningar > Tid och språk >

Tangentbord > Lägg till tangentbord.

2. Välj språken du vill skriva på och tryck på .

Tips! Tryck och håll ned språket du vill använda och tryck på ta bort för att ta bort ett

förinstallerat tangentbord.
Tips! Svep ned från skärmens ovankant och tryck på Alla inställningar > Tid och

språk > Språk > Lägg till språk om du vill lägga till ett språk i telefonen. Om du vill

ta bort ett språk håller du ned det språk som du vill ta bort och trycker på Ta bort.

Växla mellan språken när du skriver

Svep åt vänster eller höger på mellanslagstangenten tills önskat språk visas.

Tangentbordslayouten och ordförslag ändras enligt det valda språket.

© 2016 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

51