Microsoft Lumia 550 - Öppna snabbt kameran

background image

Öppna snabbt kameran

Se till att du snabbt kommer åt din kamera när du behöver den – använd en genväg på

åtgärdscentret. Det snabbaste sättet att ta bilder är om telefonen har en kameraknapp.
Svep ned från skärmens övre kant och tryck på Kamera.

Tips! Om genvägen Kamera inte visas trycker du på Utöka.

Tips! Tryck på strömknappen, svep ned från skärmens ovankant och tryck på Kamera

för att sätta på kameran när telefonen är låst.

Använd kameraknappen för att öppna kameran

Tryck på kameraknappen för att sätta på kameran, om telefonen har en kameraknapp.

Tips! Tryck och håll ned kameraknappen i några sekunder för att snabbt sätta på

kameran när telefonen är låst.