Microsoft Lumia 550 - Positioneringsmetoder

background image

Positioneringsmetoder

Din telefon visar din position på kartan med hjälp av GPS, WiFi eller nätverksbaserad (cell-ID)

positionsbestämning.
Tillgängligheten, riktigheten och fullständigheten för platsinformationen beror exempelvis på

var du befinner dig, omgivningen och tredjepartskällor samt kan vara begränsad.

Platsinformation är kanske inte tillgänglig t.ex. inuti byggnader eller under jorden.

Sekretessinformation om positioneringsmetoder finns i Microsofts sekretesspolicy.
Nättjänsten A-GPS (Assisted GPS) och andra liknande tillbehör till GPS och GLONASS hämtar

platsinformation via mobilnätet och bistår GPS i beräkningen av den aktuella platsen.
Vissa GPS-tillbehör kanske kräver överföring av mindre mängd data över mobilnätet. Om du

vill undvika datakostnader, till exempel när du reser, kan du stänga av mobildataanslutning i

telefonens inställningar.
WiFi-positionering ökar precisionen i positionsbestämningen när det inte går att ta emot

satellitsignaler, framför allt när du är inomhus eller bland höga byggnader. Om du är på en

plats där användningen av WiFi-nätverk är begränsad kan du stänga av WiFi-nätverk i

telefoninställningarna.

Obs: Användningen av WiFi kan vara begränsad i vissa länder. I EU får du till exempel

endast använda 5150–5350 MHz WiFi inomhus och i USA och Kanada är det endast

tillåtet att använda 5,15–5,25 GHz WiFi inomhus. Kontakta de lokala myndigheterna om

du vill ha mer information.

© 2016 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

91