Microsoft Lumia 550 - Spara ett nummer från ett samtal du tagit emot

background image

Spara ett nummer från ett samtal du tagit emot
När du har fått ett samtal kan du enkelt spara telefonnumret, om det inte redan har sparats

bland dina kontakter. Du kan spara numret i en ny eller i en befintlig kontaktpost.
1. Tryck på > Historik.

2. Tryck på bredvid ett telefonnummer och tryck på .

3. Tryck på , redigera uppgifterna, välj vilket konto du vill spara kontakten på och tryck sedan

på .